ဆက္သြယ္ရန္(သူရိယ)

ဆက္သြယ္ရန္
editor.thuriya@gmail.com
ေနာ္ေ၀ ဘာသာ စာမ်က္ႏွာလည္း တည္ေထာင္ထားပါတယ္။
ဆက္သြယ္လုိပါက
Svein Elvsborg ---93 24 62 73-E-post----sv-elvs@online.no
Zaw Win--- 99402149 ----theinnaing58.gmail.com

More 06 Apr 2016

Othet links